Jelentés: Az Ön böngészője nem engedélyezi a cookie fájlok használatát. A vásárláshoz mindenképpen szükség van erre a funkcióra. Módosítsa a böngésző beállításait!
Műcsarnok Webáruház
!Revolution? / !Forradalom?
!Revolution? / !Forradalom?
Teljes méretű kép megtekintéseVárható leszállítási határidő: 8 napÁr: 1800 Ft

Kérdés felvetése a termékről

Kiadó: Műcsarnok Nonprofit Kft.
Szerkesztő: Páldi Lívia
Nyelv: magyar-angol
116 oldal
ISBN 978-963-9506-23-7
Kiadás éve: 2008

Tanulmányok (válogatás):
Miklós ERHARDT: Taking Part
Ines SCHABER in conversation with Diethardt KERBS, professor of the History of Photography: About a photograph and its circulation
Andreas MÜLLER and Ines SCHABER: A brief history and some speculations about a monument to a revolution

Szövegek: János FRANK, Gábor GELENCSÉR, Raphael Grisey, Joseph Gomez / Peter Watkins, Ulrike Kremeier / Páldi Lívia, Leete’s Island Books – New Haven, Klára Muhi, Andreas Müller, Miklós Peternák, Vilmos Voigt, Boldizsár Vörös
A !FORRADALOM? című kiállításra a forradalom 50. évfordulójáról megemlékező németországi rendezvénysorozat részeként került sor. Noha a kiállítás az újabban hozzáférhető történeti dokumentumoknak és korabeli szemtanúk beszámolóinak köszönhetően párhuzamba volt állítható a rendezvényekkel, célja mégsem a történelemi események dokumentációja vagy az 56-os eseményekről való megemlékezés volt. A kiállítás olyan művészi alkotásokat mutatott be, melyek egyrészt reflektálnak a forradalomra mint jelenségre, illetve e jelenség ábrázolásmódjaira a (tömeg)médiában, másrészt rákérdeznek a művészi értelmezésmódokra, a (tömeg)kommunikációs (re)prezentációkra, valamint egy társadalompolitikailag meghatározó momentum, a forradalom szociális keretfeltételeire.

A !FORRADALOM? kiállítás a forradalmak lényegi kérdéseit és megjelenési formáit vizsgálja, a tüntetések, spontán megnyilvánulások, a média, a nyilvánosság és azok szimbolikus megjelenésének szerepét, miközben egy időtengely mentén összeköti 1956-ot az azt megelőző és az azt követő eseményekkel, az 1919-es Tanácsköztársasággal, az 1968-as párizsi eseményekkel, a prágai tavasszal, valamint korunk aktuális történéseivel. A kiválasztott művek sokféle módszert alkalmaznak, melyek igyekeznek a sokszor áttekinthetetlen információáradatból egy-egy szembeötlő részletet más-más összefüggésekben kiemelni. Mindeközben ezek a munkák ráirányítják a figyelmet a művészi tevékenység mint releváns politikai és társadalmi cselekvés jelentőségére, amennyiben tudatosítják a művész közvetítői szerepének jelentőségét, társadalmi felelősségét. A kiállítás építészeti látványterve szintén úgy lett kialakítva, hogy teret adjon a jelenségek eltérő értelmezési lehetőségeinek, egyfajta párbeszéd létrehozásának.

 

 


Kistérségek.pdf5231cc6e2179f.pdf (0,00 KB)